Uitgestrekte heidevlakten, parkbossen
en vergezichten over de IJssel
STUUR MIJ BEEKZICHT NIEUWS WORD VRIJWILLIGER

Wandelen en Fietsen

De bos- en natuurgebieden op het landgoed zijn opengesteld voor alle bezoekers die houden van natuur en cultuurlandschap. Wilt u tijdens uw bezoek wel de bezoeksregels in acht nemen? U bent welkom op het landgoed tussen zonsopkomst en zonsondergang. Mocht u een viervoeter meenemen, dan graag aangelijnd. Natuur en overlast gaan niet samen, evenals natuur en afval achterlaten.

Niet alleen wandelaars maar ook fietsers zijn van harte welkom op Beekzicht. Wandelen is toegestaan op de daartoe bestemde paden en fietsen is toegestaan op de fietspaden die het landgoed doorkruisen. Onderweg kunt u terecht op diverse boerderijen waar streekproducten en eenvoudige horeca te verkrijgen zijn. Meer over deze bijzondere erven leest u bij Landgoed / boerderijen.

Beekzicht heeft ook een eigen Fietsroute App.

Naar de Fietsroute App

Op landgoed Beekzicht wordt volop gewandeld. Naast de ommetjes door omwonenden zijn er diverse routes ontwikkeld die het landgoed aandoen. Zo heeft de gemeente Voorst in samenwerking met de VVV en stichting Toer de Boer een folder met wandelingen rondom Voorst uitgebracht, waaronder Het Kerkepad. De wandelroutes doorkruisen landgoed Beekzicht voornamelijk ten westen van de Rijksstraatweg. Daarin zijn ook bezienswaardigheden en activiteiten van bedrijven aangegeven.

Daarnaast wordt landgoed Beekzicht doorkruist door twee landelijke wandelroutes. Het ‘Marskramerpad’ is een meerdaagse wandelroute van Den Haag naar de Duitse grensplaats Bad Bentheim. Het pad voert van west naar oost door een dwarsdoorsnede van de Nederlandse landschappen. Het doorkruist landgoed Beekzicht van west naar oost. Het streekpad genaamd ‘Hanzestedenpad’ voert door de IJsselvallei. Bij landgoed Beekzicht volgt het pad de rivierdijk met imponerende vergezichten en passeert erf Middelbeek. Meer informatie over het Marskramerpad op WandelNet.

Via onderstaande link is een brochure te downloaden van de nieuwste wandelroute 'De Appense Schouw'. Een absolute aanrader. 

Download de wandelroute 'Appense Schouw'

Impressie Kerkepad wandeling Voorst

Bezienswaardigheden op Beekzicht

Landgoed Beekzicht heeft een afwisselend landschap, omdat het zich uitstrekt vanaf de Veluwe naar de IJssel. Het landgoed biedt allerlei bijzondere bezienswaardigheden: van parkbossen met vennen en oude wallen met knotwilgen tot kerkepaden en grafheuvels, naaldbossen en uitgestrekte natuurgebieden.
Een deel van het landgoed heet de Voorsterklei. Dit gebied is gelegen achter de Dorpskerk in Voorst en was van oudsher onderdeel van het (over)stroomgebied van de IJssel. 

Naar digitale landgoedkaart

De boerderijen werden daarom op verhogingen gebouwd, de zogenaamde 'pollen'. Het nog goed zichtbare reliëf in de Voorsterklei is veroorzaakt door de IJssel. Steilranden getuigen van de voormalige activiteit van de IJssel, die zand verplaatste en ook weer afzette. Ook zijn verschillende oude nevengeulen van de IJssel nog steeds zichtbaar in het landschap. Het gemaal Middelbeek en de verlegging van twee dijken houden tegenwoordig de voeten van de bewoners redelijk droog.

Terug naar boven
Wandel- en fietsroutes doorkruisen het landgoed

Parkbos en Bandijk

In het hart van het landgoed op de rijkere gronden vormen weelderige oude loofbomen uitbundige parkbossen, afgewisesld met vijverpartijen. Deze bossen zijn opengesteld voor wandelaars.De veertiende-eeuwse Bandijk is aangelegd om de laaggelegen gebieden ten noorden van de dekzandrug Klarenbeek-Appen te beschermen tegen overstromingen van de IJssel. De Bandijk slingert parallel aan de Voorsterbeek door Beekzicht. De dijk doet geen dienst meer als waterkering, maar vormt wel een belangrijk cultuurhistorisch element. Door de ligging landinwaarts en de begroeiing met bomen vormt het tegenwoordig een uniek landschapselement. Nergens in Nederland is een waterkering te vinden die in bos- en heidegebied ligt.

Lees meer
Lees minder

Grafheuvels

Op het Appense Veld zijn zes grafheuvels uit de Jonge Steentijd en de Bronstijd te bekijken. Deze grafheuvels zijn aangewezen als rijksmonument en in 1977 onderzocht door de ijksuniversiteit Leiden. Het onderhoud gebeurt door de natuurwerkgroep De Spaanse Ruiter. 

De grafheuvels dateren van ± 2200 v. Chr. en hebben enkele honderden jaren als zodanig dienst gedaan. Migranten uit Oost-Europa en Rusland begroeven hier hun doden, evenals hun buren, de Hudebedbouwers uit Drenthe.

Meer lezen
Lees meer

Flora en fauna

Het landgoed is rijk aan een grote diversiteit flora en fauna. We noemen een aantal karakteristieke soorten. De in de Voorsterkiei aanwezige meidoornhagen dienden als perceelscheiding en veekering. In de meidoornhagen komen nu ook andere soorten voor, zoals sleedoorn, kardinaalsmuts, vlier, hondsroos en heggenrank. Tussen de hagen staan oude knotwilgen en knotessen.

De poelen en vennen op het landgoed zijn van grote betekenis voor allerlei vogelsoorten en amfibieën, zoals de gewone pad, de groene kikker en de kleine watersalamander. Ook bijzondere soorten als de knoflookpad en de kamsalamander komen hier voor. In dit landschap met poelen en hagen voelen de ooievaar, de ijsvogel, de steenuil en ook de kerkuil zich prima thuis.

Lees meer
Lees minder

Uiterwaarden en IJssel

Beekzicht kent vele uiterwaarden. Het landschap ligt bekoorlijk geplooid langs de oevers van de IJssel en is erdoor gevormd. Met uitgestrekte uiterwaarden, historische boerderijen, meidoornhagen, stroomruggen en een aantal scherpe rivierbochten.

De rivier de IJssel (of Gelderse IJssel) is een Nederlandse aftakking van de Rijn. Zij takt bij Westervoort ten oosten van Arnhem af van de Rijn en stroomt in noordoostelijke en later in noordelijke richting naar het Ketelmeer respectievelijk het IJsselmeer.

De lengte van de IJssel is ongeveer 125 km. Bij Westervoort liggen de zomerkaden zo'n 70 meter van elkaar, bij Kampen is dat het dubbele. Bij hoogwater behoren ook de uiterwaarden tot het stroombed. De IJssel staat dan tussen de winterdijken en kan plaatselijk vele honderden meters breed zijn. Het maximale verschil tussen de hoogste en de laagste waterstand ter hoogte van de stad Deventer bedraagt zes meter. 

Lees meer
Lees minder

Gemaal Middelbeek

Het gemaal Middelbeek beheert het waterpeil in de stroomgebieden van de Voorsterbeek en van de Lage Leiding. Bij lage IJsselwaterstanden houdt het water in de stroomgebieden op peil met behulp van twee stuwen (één stuw per stroomgebied).

Bij hoge IJsselwaterstanden pompt het gemaal overtollig water uit de stroomgebieden naar de IJssel. Het gemaal is gebouwd in 1972, gelijktijdig met de aanleg van de Voorsterkleidijk. Het dankt zijn naam aan mr. Louis Albert Sigismund Jacques van der Feltz (1906-1979), oud-dijkgraaf van het polderdistrict Brummen-Voorst. Hij gaf opdracht om dit gemaal te bouwen. In de volksmond heet dit gemaal 'Middelbeek' naar de nabij gelegen boerderij. In 1998 bleek dat de pompen niet meer toereikend waren voor het verwerken van de grootste regenbuien. Daarom besloot het bestuur van Waterschap Veluwe het gemaal grondig te renoveren. Met nieuwe motoren is de capaciteit 20% verhoogd. 

Lees meer
Lees minder

Ruimte voor de rivier

Om het gebied langs de IJssel te beschermen tegen hoogwater zijn de provincie Gelderland en het waterschap Vallei en Veluwe het project Ruimte voor de rivier gestart. Op twee plekken zijn dijken landinwaarts verlegd. Zo is er meer ruimte voor de rivier wanneer het nodig is.

Het dorp Voorst en landgoed Beekzicht liggen ten westen van de IJssel achter de IJsseldijk. Om het dorp en het gebied ook in de toekomst bij hoge waterstanden te beschermen, is de dijk aan de noord- en zuidkant verlaagd (om in- en uitstromingen te creëren) en is een kilometer landinwaarts een nieuwe dijk aangelegd. Het maaiveld in het gebied tussen de bestaande en de nieuwe dijk is afgegraven. Zo is een overstromingsgebied ontstaan dat de rivier meer ruimte geeft als dat nodig is. Stroomopwaarts bij Cortenoever vond een soortgelijke ingreep plaats. Daar is de Brummense Bandijk deels afgegraven en is landinwaarts een nieuwe dijk aangelegd.

Meer lezen Lees meer

Klein Java

Onlangs is deze voormalige wagenloods van huis Beekzicht opgeknapt en verbouwd tot multifunctioneel gebouw.

De ruimte wordt gebruikt als kantoor en als ontmoetingsruimte voor de familie.

Tevens worden hier de familiestukken getoond die herinneren aan de drie broers Bosch Ridder van Rosenthal en mevrouw J.M.A. Bosch van Rosenthal-Den Tex. Klein Java wordt tevens gebruikt voor vergaderingen en andere ontvangsten. Het huis is niet opgesteld voor bezoekers.

Lees meer
Lees minder

Het tolhuisje

Aan de Rijksstraatweg in Voorst ligt het oude Tolhuisje. Dit huisje diende vroeger als tolpost.  Een grote slagboom zorgde ervoor dat iedereen moest stoppen en tol moest betalen voordat men de weg mocht vervolgen. 

Vanaf 1698 tot na de Franse tijd werd op dit punt, evenals op nog andere plaatsen van de weg Apeldoorn - Zutphen, tol geheven. Het weggeld werd gebruikt voor onderhoud en aanleg van de weg. Een slagboom sloot de weg af. Een tolgaarder inde de tolgelden en bediende de slagboom. Voor zijn diensten mocht hij het tolhuisje bewonen.

Momenteel wordt een nieuwe woonbestemming voor het Tolhuisje gerealiseerd.

Lees meer
Lees minder

Knotwilgen

Langs de paden en wegen op Beekzicht staan veel knotwilgen. Ze deden vroeger dienst als grensafscheiding en houtleverancier. Zo voorzag de meest voorkomende soort, de knotwilg, in tenen voor het vlechten van manden, matten en beschoeiingen.

Het dikkere hout werd gebruikt voor klompen of brandhout. Daarnaast was het essenhout weer uitstekend geschikt om palen en gereedschapsstelen van te maken.  Oudere knotbomen herbergen allerlei planten en dieren. Vlier, lijsterbes, braam, varens, mossen.

Lees meer
Lees minder

Beekzicht in beeld