DSC04495 kopie
Bijzonder cultureel erfgoed
Van Veluwe tot IJssel
STUUR MIJ de BEEKZICHT bode bekijk de laatste editie

Water op en rond Beekzicht

Wateroverleg Waterschap

Met het Waterschap Vallei en Veluwe zijn we in gesprek over verdroging op landbouwpercelen en in natuurgebieden. Waar voorheen de strategie was gericht op het zo snel mogelijk afvoeren van water wordt nu gewerkt aan het vasthouden van water. Het huidige systeem gaat uit van een overvloed aan water veroorzaakt door het huidige klimaat in Nederland. Dit klimaat kenmerkt zich door de relatief milde winters, de milde zomers en neerslag gedurende het hele jaar. Het waterschap geeft aan dat in de komende jaren ons zeeklimaat steeds meer kenmerken krijgt van het huidige mediterraan klimaat wat zich juist kenmerkt door droge en warme zomers.     >>>

De moestuin en de rozentuin

Kraam moestuin

De moestuin en de rozentuin liggen er beiden weer verzorgd bij. Dankzij de vaste groep vrijwilligers wordt er elke woensdagochtend hard gewerkt in de beide tuinen. De onbespoten groenten uit de moestuin liggen elke woensdag rond 12.00 uur in de kraam en zijn verkrijgbaar op camping de Haverkamp. Omdat klein geld steeds minder voorhanden is, is het nu ook mogelijk vanuit de groentekraam met een QR code te betalen. Veel mensen hebben al van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 

Lees minder

Houtdiefstal op Beekzicht

Houtdiefstal (2) bewerkt

Het afgelopen voorjaar was enorm nat en in de afgelopen maanden is het weer ontzettend droog geweest. Deze grote neerslagschommelingen zijn niet alleen voor de landbouw een probleem, maar ook voor bos en natuur zorgwekkend. Samen met de boeren op en rond Beekzicht en het Waterschap Vallei en Veluwe zijn we in overleg welke maatregelen er genomen kunnen worden om het water langer 'vast' te houden. 

362562984 262891509775099 2923334947362659495 n

Beekzichter(s) in Beeld | Hein, Job en Wim

Hein en Wim close

Wie wonen, werken en recreëren er op Landgoed Beekzicht? Maak in deze nieuwsbrief kennis met Hein van Zijtveld van Bouwbedrijf Van Zijtveld BV uit Voorst, Job van Bosheide van Schildersbedrijf Voorst en Wim Bouwmeester van Bouwbedrijf Bouwmeester BV uit Nunspeet. 

Vrijwilligers BBQ | eerste lustrum

Vrijwilligers BBQ

Afgelopen jaar bestond de vrijwilligers groep op en rond Beekzicht 5 jaar. Daar is door middel van een goed verzorgde BBQ met een spelmiddag aandacht aan gegeven. Vrijwel iedereen was er bij aanwezig en was er naast de uitstekend verzorgde BBQ van Keurslager Aalpoel ruim de tijd om anekdotes op te halen en samen spelletjes te doen. 

Hierdoor zijn de oorspronkelijke plantensoorten
bijna allemaal verdwenen en
heeft gagel de overhand gekregen. Met de uitvoering van een herstelproject
wordt het evenwicht hersteld. De herstelwerkzaamheden zijn in september 2016 gestart en mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.

De werkzaamheden worden ecologisch begeleid om schade aan de aanwezige fauna en flora te voorkomen.

Lees minder

Onderhoud aan de gebouwen op Beekzicht

Jaarlijks wordt er veel onderhoud uitgevoerd aan de gebouwen van Beekzicht, niet verwonderlijk omdat een groot deel van de gebouwen oud zijn en vaak ook de monumentale status hebben. Het onderhoud van de Adelaar, Groot Hissink, De Middelbeek, het Tolhuisje en natuurlijk ook de andere boerderijen en opstallen vraagt veel aandacht. Met gepaste trots kunnen we zeggen dat we met vrijwel alle belangrijke gebouwen “bij” zijn. Het onderhoud is op orde en alles staat strak in de lak. Het is dan ook niet zonder reden dat er in deze nieuwsbrief onder het kopje 'Beekzichter in Beeld' een interview te lezen is met de vakmensen die daar zorg voor dragen. Om te zorgen dat dit zo blijft, wordt er bij de monumentale gebouwen tweejaarlijks een inspectie uitgevoerd door de Monumentenwacht. Op basis van de urgentie die de inspectie aangeeft, wordt het noodzakelijke maar ook het preventieve onderhoud uitgevoerd.

Lees minder

Klimaatslim bosbeheer

20230822 151033

In de afgelopen jaren is de kwaliteit en de vitaliteit van het bos op Beekzicht fors achteruit gegaan. Zowel de Fijnspar als de Lariks hebben te lijden gehad van kever aantastingen. Twee keversoorten, de letterzetter en de lariks bastkever zijn hier de oorzaak van. Niet de eerste oorzaak, deze kevers zijn zogenaamde secundaire aantasters. Zij slaan toe als de boom al verzwakt is door bijvoorbeeld verdroging of grote hitte. Op Beekzicht waren beide factoren aanwezig. De afgelopen twee jaar is er meer dan 800 m3 Lariks uit nood geveld. Door direct na het sterven van de boom te vellen is het hout nog bruikbaar voor de zagerijen of de industrie. Voor de bosbeheerder speelt dan de vraag met welke boomsoorten her te bebossen en hoe om te gaan met de klimaatverandering. De keuze voor een boomsoort geldt toch snel voor 50 – 120 jaar. Vanuit Beekzicht wordt hiervoor samengewerkt met de Bosgroepen en de Wageningen Universiteit. In het project LIFE Climate Forest laten we zien hoe klimaatslim bosbeheer de veerkracht van bossen op zandgronden kan vergroten, zodat het bos ook in de toekomst haar cruciale rol voor plant, mens en dier blijft vervullen. 

Klimaatslim bosbeheer | vervolg

In het project LIFE Climate Forest laten we zien hoe klimaatslim bosbeheer de veerkracht van bossen op zandgronden kan vergroten, zodat het bos ook in de toekomst haar cruciale rol voor plant, mens en dier blijft vervullen. Dat doen we met een kleinschalig, klimaatslim bosbeheer. Bij de keuze van soorten is het belangrijk om vooral te mengen en te proberen. De omstandigheden zijn immers overal verschillend.

De ‘Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer’ (WUR) bevat een tabel met boomsoorten. Deze boomsoortentabel geeft een overzicht van boomsoorten in het Nederlandse bos en landschap. Voor elke soort worden scores gegeven voor eigenschappen die van belang zijn bij klimaatslim bos- en natuurbeheer, zoals: strooisel (bijdrage aan de bodem), droogteresistentie, CO2-vastlegging en biodiversiteit. In de komende periode zal in het bos rondom het Gagelven een groot aantal maatregelen worden uitgevoerd. Hoewel het project vooral een voorbeeldfunctie zal hebben voor de professionele bosbeheerders gaan we vanuit het Landgoed ook zorgen dat het publiek en de omgeving over de maatregelen geïnformeerd wordt. 

Lees minder

Landgoedproducten van Beekzicht

Puur van Beekzicht is de naam van de heerlijke producten die op het Landgoed door de bewoners en ondernemers worden geproduceerd en verkocht. Naast de bieren van Beekzicht, vanzelfsprekend de fruitsappen en de cranberries van de Kolke, het vlees van het Brandrode rund van de Adelaar, de boerderijkaas van de familie Lankhorst en natuurlijk de aardappels en uien van de familie Pardijs. Deze en andere producten uit de streek zijn ook te vinden op: www.superdieboer.nl.