Uitgebreide Beekzichter Fietsroute | 18 km.
download de fietsroute download de folder

7. Klimaatbos

Door de droge en hete zomers is veel fijnspar op Beekzicht (en in de rest van Nederland) aangetast door de letterzetter, een klein kevertje. De aantasting laat zich pas zien als het voor de individuele boom te laat is. Voor Beekzicht is de verwachting voor de komende jaren dat de fijnspar geheel zal verdwijnen. Naast de fijnspar heeft om vrijwel dezelfde reden ook de Japanse lariks het op Beekzicht zeer moeilijk. Plaatselijk vallen hele groepen lariks uit door aantasting van de bastkever (nauwe familie van de letterzetter) De aantasting komt in alle bostypes voor.

Ook de grove den en de zomereik vertonen momenteel een matige vitaliteit. De reden hiervan is dat het grondwater de laatste twee jaar sterk gedaald is, de extreem hoge temperaturen en zoninstraling, de verdroging van de bosopstanden in het algemeen en de leeftijd van de opstanden. Er worden nu kleinschalige bosverjongingen uitgevoerd met spontane verjonging, maar ook worden soorten aangeplant die goed tegen klimaatveranderingen kunnen.
 
VERVOLG ROUTE  |  Ga bij de slagboom rechtsaf het fietspad op en fiets door tot aan de Appenseweg, ga bij de Appenseweg naar rechts. Onderweg ziet u rechts bij punt 8 een mooi voorbeeld van een voormalig eikenhakhoutbos op rabatten.