Uitgebreide Beekzichter Fietsroute | 18 km.
download de fietsroute download de folder

1. Opstappunt | Park Beekzicht

De Beekzichter Fietsroute start bij het Tolhuisje voor het park van landgoed Beekzicht aan de Rijksstraatweg 34 in Voorst. Op deze locatie heeft destijds ook het hoofdhuis gestaan. Het huis is in 1940 gesloopt, omdat de toenmalige eigenaar jhr. F.H.N. Bosch van Rosenthal niet wilde dat de Duitsers het zouden bezetten. In het park kunt u een korte wandelexcursie maken. Vlakbij de locatie van het hoofdhuis staan het Koetshuis met chauffeurswoning, de gerestaureerde houten schuur en het Tolhuisje. De gebouwen worden particulier bewoond en zijn niet toegankelijk. De houten schuur die u in het park ziet staan, staat op de locatie waar ooit een houten schaftkeet stond van de Heidemaatschappij uit de periode dat het Appense bos in het kader van de werkverschaffing werd aangeplant.

HET TOLHUISJE
Tot 1900 werd er tol geheven bij het Tolhuis aan de verharde Rijksstraatweg Zutphen-Apeldoorn. Dit tolhuisje is gebouwd in 1824. Nu is het een rijksmonument. Het werd in 1901 aangekocht door landgoed Beekzicht. In 2018 is het gerestaureerd en aangepast aan de gemakken van deze tijd.

VERVOLG DE ROUTE  |  Fiets over de parallelweg richting Voorst (Beekzichtweg). Iets voor Machinehandel Bruntink ziet u een wit hek en twee schuren: de grote schuur ‘Java’ links en rechts een kleine schuur ‘Klein Java’, van oudsher de wagenloods van het Landgoed. ‘Klein Java’ is nu het beheerkantoor van het Landgoed. U volgt de weg met een bocht naar rechts richting boerderijwinkel ‘De Kolke’.