Uitgebreide Beekzichter Fietsroute | 18 km.
download de fietsroute download de folder

3. De Voorsterbeek bij de Bekenstraat

De Voorsterbeek ontspringt in de omgeving van Eerbeek en komt bij het gemaal (punt 14) in de IJssel uit. De beek meanderde vroeger door het landschap, nu is de beekloop vastgelegd. Het Waterschap werkt momenteel aan een plan om de beek weer een vrijere loop te geven met meer ruimte voor de natuur. Het beekprofiel zal daardoor veel smaller worden, waardoor de stroomsnelheid toeneemt. Dit heeft naast een positieve invloed op de natuurwaarden, ook een belangrijke functie als waterberging bij piekafvoeren na hevige regenval.  
 
VERVOLG ROUTE  |  Rij door tot aan de Bekenstraat, sla hier rechts af tot u bij de Voorsterbeek komt.