Heeft u tijd om een steentje bij te dragen
aan het onderhoud van de natuur?
STUUR MJ BEEKZICHT NIEUWS

Bezig zijn in de natuur en deel uitmaken
van goed gezelschap

Beekzicht krijgt jaarlijks veel bezoekers uit het hele land die wandelend of fietsend komen genieten van al het moois dat het landgoed te bieden heeft. Klein en Groot Java, het Kolkenbosch, Juffersgat en de Adelaar, maar ook het Appense Bos, het Gagelven, rabatbossen en kwelgebieden bij de Beekenstraat, de Voorster- en Sinderense klei met hagen en knotbomen. Om het landgoed in stand te helpen houden is er een familiebestuur actief van eigenaren die niets liever willen dan dit landgoed te bewaren voor toekomstige generaties. Van deze instandhouding profiteert iedereen: eigenaars maar zeker ook bezoekers.

Samen met de beheerder en de tuinman wordt getracht om het onderhoud van natuur en landschap bij te benen. Maar daar ligt nu juist de moeilijkheid: dit onderhoud is omvangrijk en bijna niet meer te betalen. Daarom is Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gevraagd om te helpen met het oprichten van de landgoedwerkgroep 'De Beekzichters', die de beheerder en de tuinman gaan ondersteunen bij de onderhoudsklussen op het landgoed. 

“Vrijwilligerswerk is leuk om te doen”. Willem de Beaufort, vrijwilliger en bestuurslid: “Een landgoed lijkt rijk, maar alle geld zit "vast" in de grond en in de gebouwen en levert dus niets op. Inkomsten zijn er altijd te weinig en de onderhoudskosten zijn hoog. We willen niets liever dan het landgoed behouden voor de toekomst, zodat iedereen er van kan blijven genieten. Dat kan niet zonder vrijwilligers.”

Gerard Koopmans, Bedrijfsleider van Beekzicht: “Iedereen kan vrijwilliger worden: jong en oud, man en vrouw, werkend en niet werkend. Het vrijwilligerswerk is leuk om te doen, want je werkt met handgereedschap en bent de hele dag buiten in een afwisselend terrein. We zoeken mensen die in goed gezelschap en in een prachtige omgeving een paar keer in de maand een dag willen werken in de moestuin of de natuur van het landgoed. Ervaring is mooi maar geen vereiste: de vrijwilligers worden begeleid en leren veel van ons. Ons landgoed loopt van de IJssel tot de Veluwe, dus het vrijwilligerswerk is mooi en afwisselend.”

Onze vrijwilligers in beeld

Word vrijwilliger 

Wilt u meer weten of het vrijwilligerswerk op Beekzicht en kennis komen maken met onze beheerder Gerard Koopmans?Vult u dan het aanmeldformulier in. Gerard neemt dan spoedig contact met u op voor het maken van een afspraak. De werkdagen op Beekzicht zijn  op donderdag van 9.00 tot 12.00 uur met de werkgroep van Landgoed Beekzicht, deze groep werkt uitsluitend met handgereedschappen, en 6 zaterdagdag ochtenden per jaar met de Natuurwerkgroep Voorst, zij werken ook met motorhandgereedschap.

Voor informatie over beide werkgroepen kunt u bij Gerard Koopmans terecht. en zie ook de link op www.landschapsbeheergelderland.nl. In de loop van 2018 zal vermoedelijk ook een werkgroep Parkbosbeheer worden opgericht. 

Volgens de nieuwe privacy wetgeving gaan wij zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden alleen gebruikt binnen onze organisatie voor het doel waarvoor u toestemming heeft gegeven. Uw gegevens worden uiteraard niet met derden gedeeld.

Aanmelden

Man | vrouw
Man
Vrouw
Mooi, afwisselend en dankbaar werk