Ontwikkelingen op en rondom Beekzicht
dynamisch en divers
STUUR MJ BEEKZICHT NIEUWS WORD VRIJWILLIGER

NieuwsFlits Beekzicht | juni 2017

De afgelopen jaren zijn door de toenemende kosten en afnemende subsidies nieuwe verdienmodellen voor landgoederen steeds meer in de belangstelling komen te staan. Dat vraagt om innovatie en creativiteit.

Studenten Bos- en natuurbeheer ...

In opdracht van landgoed Beekzicht hebben ruim vijftig studenten Bos- en natuurbeheer van Wageningen Universiteit in het kader van hun opleiding mogelijke nieuwe verdienmodellen voor Landgoed Beekzicht verkend en financieel doorgerekend.

... denken mee over Beekzicht

De studenten brachten ook een bezoek aan het landgoed en spraken daar met belanghebbenden en deskundigen. De ideeën en kennis zijn uitgewerkt in ondernemingsplannen die op vrijdag 17 maart in Wageningen werden gepresenteerd.

Aanleg Rondweg N345 rondom Voorst 

De drukke N345 loopt dwars door de kern van Voorst. Volgens de provincie moet een westelijke omleiding leefbaarheid in Voorst verbeteren. De aanleg van deze rondweg vormt voor Beekzicht een uitdaging....

De weg doorsnijdt namelijk het historisch en ecologisch waardevolle hart van het landgoed en dient zodanig ingepast te worden in het landschap zodat dit visueel en vooral ecologisch wordt hersteld. Met de betrokken partijen wordt hierover intensief overleg gevoerd, als ook over de verdroging op het landgoed, met name in het Appense Bos. De aanbestedingsprocedure is inmiddels gestart door de provincie Gelderland.

Naar De Adelaar
Lees meer Lees minder

Herstel Gagelven in Schaapsveld

Het Gagelven in het Schaapsveld te Voorst op Landgoed Beekzicht is in zijn oude luister hersteld. Het unieke hoogveen ven heeft al jaren te lijden onder verdroging....

Hierdoor zijn de oorspronkelijke plantensoorten
bijna allemaal verdwenen en
heeft gagel de overhand gekregen. Met de uitvoering van een herstelproject
wordt het evenwicht hersteld. De herstelwerkzaamheden zijn in september 2016 gestart en mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.

De werkzaamheden zijn inetnsief ecologisch begeleid om schade aan de aanwezige fauna en flora te voorkomen.

Inmiddels is het werk tot volle tevredenheid uitgevoerd. De sporen van de uitvoering zullen na enige maanden minder zichtbaar worden.  

Meer lezen
Lees meer Lees minder

Grondruil met Natuurmonumenten

Het landgoed had grond in het Empense en Tondense Veld. Natuurmonumenten is daar bezig met een groot natuurherstelproject en had belangstelling voor de gronden aldaar van Beekzicht voor het herstel van de hydrologie.

Aangrenzend aan de bossen van Beekzicht ligt zo'n 43 hectare bos van Natuurmonumenten. Deze bossen versterken het bosbeheer op Beekzicht.

In het komend jaar zullen er maatregelen genomen worden het bosbeheer in dit deel van het op te pakken en zorg te dragen voor een sterk en levenskrachtig bos voro de komende generaties.

Beide gronden zijn nu uitgeruild. Zowel Natuurmonumenten als Beekzicht zijn zeer tevreden over het resultaat. 

Lees meer Lees minder

Dijkverlegging Voorsterklei gereed 

Waterschap Vallei en Veluwe en de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier hebben overeenstemming bereikt met landgoed Beekzicht. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het dijkverleggingsproject in de Voorsterklei. De overeenstemming heeft betrekking op grondaankoop en -ruil, beheer en onderhoud en het beschikbaar stellen van gronden voor de dijkverlegging in de Voorsterklei.

Een groot deel van de Voorsterklei maakt onderdeel uit van landgoed Beekzicht. Het project ‘Ruimte voor de Rivier’ betekende een forse ingreep in het kleinschalige, historische cultuur- en natuurrijke landschap. Na de dijkverlegging is een nieuw, grootschalig landschap ontstaan met landbouw en natuur, die beiden ten dienste staan van het waterbeheer van de IJssel. Ondanks deze ingreep blijft dit landschap volwaardig bijdragen aan het karakter van landgoed Beekzicht. 

Meer lezen
Lees meer

Herbestemming schaapskooi 'Groot Hissink'

Met het Gelders Genootschap wordt gekeken naar  de restauratie en herbestemming van de voormalige schaapskooi op het monumentale erf 'Groot Hissink'.

Heeft u suggesties voor een herbestemming van de schaapskooi of belangstelling voor gebruik van de schaapskooi, neem dan contact op met het landgoed. 

Naar Contact
Lees meer

Beekzicht voor natuureducatie, stage en onderzoek

Basisscholen en kinderopvang organisaties uit de regio zijn van harte welkom op landgoed Beekzicht voor een ochtend of middag in de natuur. De beheerder van het landgoed gaat met de kinderen (vanaf groep 6) uit wandelen en vertelt ze onderweg over het gebied, over de planten en over de dieren die er leven.

Heeft u belangstelling om met uw groep kinderen een bezoek aan Beekzicht te brengen, neem dan contact op met het landgoed. Ook voor onderzoek en stageplaatsen biedt Beekzicht mogelijkheden.

Stel uw vraag
Lees meer

Verbouwing Tolhuisje tot woonhuis 

Aan de Rijksstraatweg in Voorst ligt het oude Tolhuisje. Dit huidige rijksmonument diende vroeger als tolpost.

Momenteel wordt een nieuwe woonbestemming voor het Tolhuisje gerealiseerd.

De weg doorsnijdt namelijk het historisch en ecologisch waardevolle hart van het landgoed en dient zodanig ingepast te worden in het landschap zodat dit visueel en vooral ecologisch wordt hersteld. Met de betrokken partijen wordt hierover intensief overleg gevoerd, als ook over de verdroging op het landgoed, met name in het Appense Bos. De aanbestedingsprocedure is inmiddels gestart door de provincie Gelderland.

Lees minder

Wandelroute Appense Schouwpad

Beleef het mooie landschap rondom het buurtschap Appen. Wandelend over een Middeleeuwse dijk langs de Voorsterbeek maakt u kennis met het prachtige buitengebied van de gemeente Voorst.
U ontdekt de sporen van een lange strijd tegen het water. De Appense Dijk maakt deel uit van de Veluwse Bandijk, gelegen tussen Wapenveld en Klarenbeek.

Hierdoor zijn de oorspronkelijke plantensoorten
bijna allemaal verdwenen en
heeft gagel de overhand gekregen. Met de uitvoering van een herstelproject
wordt het evenwicht hersteld. De herstelwerkzaamheden zijn in september 2016 gestart en mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.

De werkzaamheden worden ecologisch begeleid om schade aan de aanwezige fauna en flora te voorkomen.

Lees meer Lees minder

Word vrijwilliger van Beekzicht

Heeft u zo nu en dan op een donderdagochtend wat tijd over? Kom dan eens meehelpen met het onderhoud van de natuur op het landgoed. Iedereen kan vrijwilliger worden: jong en oud, man en vrouw, werkend en niet werkend. Ervaring is mooi maar geen vereiste:  vrijwilligers worden tijdens het werk professioneel begeleid.

Aangrenzend aan de bossen van Beekzicht ligt zo'n 43 hectare bos van Natuurmonumenten. Deze bossen versterken het bosbeheer op Beekzicht.

Beide gronden zijn nu uitgeruild. Zowel Natuurmonumenten als Beekzicht zijn zeer tevreden over het resultaat. 

Lees meer Lees minder
Instandhouden van bijzonder erfgoed