Bijzonder cultureel erfgoed
Van Veluwe tot IJssel
STUUR MIJ BEEKZICHT NIEUWS BEKIJK DE LAATSTE NIEUWSBRIEF

Vogelpanelen geplaatst bij de Beelekolk

Ze hangen! De vogelpanelen in de vogelkijkhut aan de Beelekolk. De vogelkijkhut staat halverwege het drukbelopen Beekweiden Klompenpad en biedt een prachtig beschut kijkplekje voor de vogelliefhebber. De panelen laten je kennismaken met de moeras- en watervogels die te zien zijn in en rond de kolk. Ook als je minder bedreven bent in het vogelkijken zal het je lukken om een aantal vogels te herkennen. De panelen zijn mede mogelijk gemaakt door SBNL Natuurfonds, de SLG/provincie Gelderland en de Bosch van Rosenthal Stichting, en tot stand gekomen in samenwerking met de vogelwerkgroep Zutphen.

Jubileum 200 jaar Beekzicht samen met de KOV | 18 en 19 september a.s. 

Beekzicht organiseert samen met de KOV (Stichting Kermis en Oranjefeest Voorst) het 'Samen Dorpsfeest vieren' in het weekend van 18 en 19 september. In het Park van Beekzicht staat het hele weekend een tent met muziek en andere activiteiten. Aan de kinderen is ook gedacht met een draai- en zweefmolen. Op vrijdagavond wordt formeel afscheid genomen van de voorzitter van de Bosch van Rosenthal Stichting, Chris Kalden, en van Willem de Beaufort als bestuurder. De zaterdag staat voor een deel in het teken van de afsluiting van 200 jaar Beekzicht. Op deze dag nodigen wij alle lokale ondernemers en verenigingen uit om zich te presenteren of producten te verkopen. Inmiddels hebben 25 deelnemers zich voor de markt aangemeld. Of het door kan gaan is vanwege de coronamaatregelen nog spannend.

Lees minder

Producten van Beekzicht | kaas, vlees en de nieuwe bieren

Op ons landgoed worden tegenwoordig de lekkerste streekproducten geproduceerd. Naast de cranberry producten van de Kolke en de aardappels van Pardijs, nu ook de volvette romige landgoedkaas van de familie Lankhorst van melkveebedrijf Welgelegen op de Voorsterklei. Te koop bij de familie Lankhorst aan huis, bij landgoedwinkel de Kolke en op de kaart bij het Koelhuis in Zutphen. Geweldig om lokaal samen te werken en zo de keten van product naar consument te verkorten. Eten uit je eigen landschap, zeg maar. Er zijn bij de Kolke ook nog vleespakketten te koop van het brandrode rund van Camping de Adelaar.

Beekzichter Bieren worden gewaardeerd!

Met de verkoop van onze bieren gaat het voorspoedig. Na een tijdje uitverkocht te zijn is de Jonker Bosch nu weer volop verkrijgbaar bij onder andere Texas Ribhouse, Thermen Bussloo, Museumcafé de Kribbe en natuurlijk bij de campings en Bakkerij Bril. Het Beekzichter Koyt en een derde, nieuw biertje komen halverwege augustus weer op voorraad.

Primeur Beekzichter Juffersgat' tijdens Fiets- en Bierproeverijtocht op 20 augustus

Ja, een derde biertje komt eraan! Het wordt een Quadrupel, donker van kleur met tonen van chocolade, rood fruit en ... natuurlijk een zweempje gagel. Met 9,2% alcohol is dit echt een zware jongen. Ook dit bier moest natuurlijk van een passende naam worden voorzien. Na niet heel lang nadenken ontstond de naam 'Beekzichter Juffersgat'. Het Juffersgat is de naam van één van de kolken in het park van Beekzicht en gebaseerd op de legende rond de Mulderskolk en de ‘juffer’ die daar schijnt rond te waren. De donkere kleur van het bier past mooi bij het donkere en mystieke van het Juffersgat! Benieuwd naar dit nieuwe bier? Meld je dan aan voor de primeurproeverij op vrijdag 20 augustus. Tijdens deze fietstocht langs hop, graan en gagel ontdek je meer over ‘The making of Beekzichter bieren’ en proef je onze bieren op één van de mooiste plekjes van het landgoed. Aanmelden kan via aanmelden@landgoedbeekzicht.nl.

Hierdoor zijn de oorspronkelijke plantensoorten
bijna allemaal verdwenen en
heeft gagel de overhand gekregen. Met de uitvoering van een herstelproject
wordt het evenwicht hersteld. De herstelwerkzaamheden zijn in september 2016 gestart en mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.

De werkzaamheden worden ecologisch begeleid om schade aan de aanwezige fauna en flora te voorkomen.

Lees minder

Biologische groenten van Beekzicht | ook bij camping De Haverkamp

Niemand kan nog over het hoofd zien dat wij de lekkerste biologische groenten uit eigen moestuin verkopen! Het nieuwe bord, gemaakt door onze vrijwilligers, trekt goed de aandacht naar de zelfbediening ‘Natuurlijk Beekzicht Kraam’. Iedere woensdag zijn bij ons verse biologische groenten te koop tegen een kleine vergoeding. Door deze lokale groenten te kopen draag je bij aan de ontwikkeling en instandhouding van ons landgoed. Kom gerust eens een kijkje nemen. In onze bloementuin bijvoorbeeld, die nog prachtig in bloei staat! Wil je direct op de hoogte zijn van de woensdagoogst? Meld je dan aan voor onze ‘Beekzicht Groenten App’. Dit kan door een berichtje te sturen naar aanmelden@landgoedbeekzicht.nl .  Ook bij Camping de Haverkamp is sinds kort een ‘Natuurlijk Beekzicht Kraam’ gemaakt door onze vrijwilligers Laurens Vredegoor en Joop Hezeman.


Lees minder

Nieuwe vrijwilligers en zomerbarbecue

Vrijwilligers zijn van grote waarde voor de instandhouding van ons Landgoed. Elke woensdag- en donderdagochtend zijn de vrijwilligers actief op Beekzicht. Op woensdagochtend de moes- en rozentuin werkgroep. Op donderdagochtend de bos- en landschapsploeg. De timmerwerkplaats is op beide ochtenden geopend. We hebben onlangs nog weer nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen en we blijven zeggen hoe blij we daarmee zijn. Eind juli is het even genieten met elkaar tijdens een ‘dankjewel zomerbarbecue’ op Java.

Kunst op Beekzicht tijdens de IJsselbiënnale

Van 18 juni tot en met 19 september zijn er langs de IJssel internationale kunstwerken te bewonderen ter gelegenheid van de IJsselbiënnale. Zo zijn op Landgoed Beekzicht bij het Gelderse Hoofd en in het weiland van Lankhorst bij de grote populier prachtige kunstwerken te zien van Louise te Poele. Zij werd door het Koelhuis in Zutphen gevraagd een kunstroute te ontwikkelen en liet zich inspireren door de handel die vanuit het Koelhuis gedreven werd. De Bont & Boter Tour (https://ijsselbiennale.nl/webshop/routekaart) loopt langs de aan- en afvoerroutes van boter en voert via landweggetjes, water, dijken en N-wegen langs boerderijen en landgoederen. Beekzicht en de familie Lankhorst kregen de gelegenheid om tijdens de opening van de kunstwerken op 25 juni een groep genodigden van het Koelhuis te vertellen over het landgoed en de landgoedkaas.Lees minder

High Tea bij 't Momentje met rondleiding door Park Beekzicht  

Weer zo’n leuke lokale samenwerking. In de zomer organiseren we samen met Theehuis ‘t Momentje uit Voorst een aantal High Teas. Gasten krijgen naast een heerlijk high tea van 6 rondes met hapjes en bijpassende verschillende theesoorten, een rondleiding door het park van Beekzicht. Volg onze Facebook pagina voor data en meer informatie. 

Java krijgt groot onderhoud

De restauratie van de schuur op de Middelbeek heeft wat vertraging opgelopen, maar is nu bijna klaar. Dit jaar worden de gevels gevoegd en het schilderwerk voltooid. Het kantoor van Beekzicht (Klein Java) krijgt momenteel groot onderhoud. Tijdens het onderhoud kwam een tal van forse gebreken aan het licht, zoals scheuren in de muren en ernstige houtrot. Hein van Zijtveld en Job van Bosheide hebben voor een vakkundig herstel gezorgd. 

Hoogwater in de IJssel en verdroging

Het hoge water levert niet alleen schade en leed op maar ook mooie beelden langs de IJssel. De afgelopen week stond het waterpeil langs de IJssel erg hoog, maar toch nog ruim 1,5 meter onder de overstroomdrempel op de Voorsterklei. Vanuit het landgoed zijn we met het waterschap in gesprek om de verdrogingsproblematiek op de Voorsterklei te bespreken en te zoeken naar oplossingen. Door de genomen maatregelen in het kader van het project ‘Ruimte voor de rivier’ fluctueert het waterpeil op de Voorsterklei zeer sterk met de waterstanden van de IJssel. Wij zijn samen met de pachters en het waterschap in gesprek om het water in het gebied langer vast te houden. Dit moet onder meer leiden tot verbeteren van het landbouwkundig gebruik en het versterken van natuurwaarden. 

Lees minder

Afscheid burgemeester Penninx | landgoederentournee

Op 16 juli nam Burgemeester Penninx afscheid van de landgoederen in de gemeente Voorst. De tournee begon ’s ochtends bij het Hof van Bussloo, en Landgoed Beekzicht in Voorst was de eerste tussenstop. Hier kreeg Penninx te horen hoe het landgoed is omgegaan met het ‘Ruimte voor de Rivier- en rondweg project’ en vernam hij ook hoe de herstelwerkzaamheden op het Gagelven hebben plaatsgevonden. Jos Penninx, die bezig was aan zijn laatste maanden als burgemeester, was (onder andere) portefeuillehouder van bestaande landgoederen. Bij aanvang van zijn eerste ambtstermijn in 2006 is hij met landgoedeigenaren in gesprek gegaan om te horen waaraan zij behoefte hebben en wat er volgens hen moet verbeteren. Sindsdien is er op vrijwel alle landgoederen veel gebeurd en verbeterd. Hieraan heeft de burgemeester een belangrijke steen bijgedragen en de landgoedeigenaren zijn hem hiervoor zeer dankbaar. Naast Landgoed Beekzicht zijn Het Hartelaar, Ekeby, Landgoed Bruggebosch, Landgoed de Grote Noordijk en Landgoed Klarenbeek bezocht. 

Oud-bestuurder Willem de Beaufort wordt 'ere vrijwilliger'

Na vele jaren intensieve betrokkenheid als bestuurder is Willem de Beaufort toegetreden tot de ploeg Beekzichter vrijwilligers. Hij ontving uit handen van beheerder Gerard Koopmans de vrijwilligersuitrusting: een jas en een pet.

'Landgoed Beekzicht in Vogelvlucht'

Instandhouden van bijzonder erfgoed