Ontwikkelingen op en rondom Beekzicht
dynamisch en divers
STUUR MJ BEEKZICHT NIEUWS WORD VRIJWILLIGER

Onderhoud aan landschap en natuur 

Het park van Beekzicht heeft inmiddels een aardige metamorfose ondergaan. De wandelpaden zijn voorzien van een cunet van Brekerzand. Een groot deel van de geplante bollen in het park is uitgelopen. Volgend voorjaar zal er waarschijnlijk een ware bloemenpracht te bewonderen zijn. De dit voorjaar geplante laanbomen krijgen in verband met de grote droogte van dit moment regelmatig water. In het najaar zullen de contouren van het grote huis Beekzicht op het maaiveld worden aangegeven met houten palen. Bezoekers krijgen dan een idee waar  huis Beekzicht ooit gestaan heeft. Op dit moment zijn alleen de verhoging in het terrein en de ingang van de kelder nog zichtbaar. Onze vrijwilligers hebben zich met veel mankracht ingespannen om de opslag van esdoorns uit het park te verwijderen.

Lees minder

Hagen, heggen, houtwallen en knotwilgen

Naast de werkzaamheden in het park van Beekzicht hebben onze vrijwilligers de afgelopen tijd hard gewerkt aan het onderhoud van hagen, houtwallen en knotwilgen. De knotwilgen zijn geknot, de hagen zijn allemaal geschoren en er is een aantal houtwallen afgezet als hakhout. De Natuurwerkgroep heeft in het voorjaar de hekjes en doorgangen op het Kerkepad vernieuwd met robuust eikenhout. De bezoekers  kunnen weer volop genieten van al het mooi onderhouden natuurschoon. Pas wel op voor de eikenprocessierups, want deze plaag is zeker nog tot eind juli zeer actief.

Lees minder

Schapen op het Gagelven

Het was een mooi gezicht: 150 schapen zijn vanuit Deventer naar Beekzicht getrokken om een week lang te grazen op het Gagelven. De bedoeling is dat de Deventerkudde twee maal per jaar de opslag van vuilboom en berk komt afgrazen zodat de gewenste vochtige heidevegetatie zich kan ontwikkelen. De eerste begrazingsronde van een week was een succes. Er werd dit voorjaar met een wat kleinere kudde begraasd, omdat de schappen die gelammerd hadden in Deventer achterbleven.  

Lees minder

Bijzondere vegetatie op het Gagelven

De vegetatie op het Gagelven wordt gemonitord door een ecoloog. Er wordt nu een zogenaamde nul-situatie vastgelegd. Iedere drie jaar wordt de monitoring herhaald om de ontwikkeling in het gebied vast te kunnen leggen. Onze vrijwilligers Gerrit Smit en Ed Krijgsveld nemen al jaren lang iedere maand de waterstanden in de peilbuizen op, zodat ook de ontwikkeling van het waterpeil gevolgd kan worden. Op de foto boven ziet u de kleine Veenbes, een in Nederland tamelijk zeldzame soort die groeit op het Gagelven. Ook zijn er waarnemingen gedaan van de Witsnuitlibel en de Grote weerschijnvlinder.

Lees minder

Onderhoud aan gebouwen op Beekzicht

Het historische deel van het Tolhuis is inmiddels geschilderd, het gebouw staat er nu strak in de lak bij. Door het vele stof dat bij de aanleg van de rondweg vrijkomt en door de oostenwind zal de schilder nog een paar onderdelen opnieuw in de verf zetten als het stof van de wegenbouwers is neergedaald. Op dit moment wordt boerderij De Kolke (zie foto) geschilderd en verder in de zomer worden ook De Middelbeek op de Voorsterklei en de grote schuur Java naast het kantoor van een nieuwe verflaag voorzien.

Lees minder

Vervolg onderhoud aan gebouwen

Het kantoor van Beekzicht (zie foto) wordt in augustus voorzien van zonnepanelen. De Boswachterswoning aan de Bandijk krijgt deze maanden groot onderhoud. Het pand wordt voorzien van een goede isolatie, dubbel glas en wordt van binnen opgefrist. Voor de grote monumentale schuur naast De Middelbeek wordt een plan gemaakt om het asbest dak te vervangen door pannen en een gedeeltelijk rieten kap. De grote schuur is een gemeentelijk monument. Ook voor de veldschuur naast Groot Hissink is een plan in voorbereiding om het asbest te verwijderen. Voor deze schuur, ook een gemeentelijk monument, wordt tevens een gehele restauratie voorbereid. Er wordt nog gezocht naar een rendabele bestemming. 

Lees minder

Beekzicht Concert 2018 

Op 30 juni en 1 juli vond voor de derde maal het Beekzicht Concert plaats. Op vrijdagavond speelde het Ardemus kwartet, een saxofoon kwartet van jonge musici met een ongekende virtuositeit. Op zondag was het podium voor het Fanfarekorps Voorst met na de pauze een optreden van de Bouw en infra harmonie. Het concert was druk bezocht op een zonovergoten Beekzicht. 

Lees minder

Nieuwe vleermuizenkasten

De aannemer voor de aanleg van de Rondweg had de verplichting om als compensatie voor de sloop van een woning ten behoeve van de rondweg een drietal kraamkasten voor vleermuizen op te hangen. De vrijwilligers hebben deze kasten gebouwd op basis van werktekeningen. De kasten zijn gemaakt van Douglas en onder toeziend oog van de aannemer opgehangen in het park van Beekzicht. De aannemer heeft als tegenprestatie een accu-kettingzaag met toebehoren geschonken aan de vrijwilligers. 

Lees minder

BBQ met Jagersvereninging

Als dank voor de medewerking aan de promotiefilm over de biodiversiteit heeft de Koninklijke Jagersvereniging landgoed Beekzicht een wildrokerij aangeboden. Op 28 juni werden er ganzenborsten gerookt en lagen de wildworstjes op de BBQ. Al met al een gezellige bijeenkomst die druk bezocht werd door de leden van de Natuurwerkgroep Voorst en de vrijwilligers van Beekzicht.

Lees minder

Promotiefilm 'biotoopprojecten op de kaart', opgenomen op landgoed Beekzicht

Instandhouden van bijzonder erfgoed
NIEUWSARCHIEF maart 2018 NIEUWSARCHIEF december 2017