Ontwikkelingen op en rondom Beekzicht
dynamisch en divers
STUUR MJ BEEKZICHT NIEUWS BEKIJK DE LAATSTE NIEUWSBRIEF

Nieuws uit bos en boomgaard 

Al het velling- en kapwerk is inmiddels gereed en afgerond. De reguliere houtoogst liep forse vertraging op door de stormschade in 2018. Dat kwam omdat er overal in Nederland, maar ook in Duitsland en Italië veel bomen omwaaiden en er dus veel hout op de markt kwam. Naast de dunning die is uitgevoerd is er een aantal kleine kapvlaktes gemaakt voor de verjonging van het bos. Vooral douglas en grove den zijn gewenst. 

De extreem doge zomer heeft ook gevolgen gehad voor het bos op Beekzicht. Veel bomen lieten al vroeg in het voorjaar een deel van het blad vallen. Dit jaar zullen we meer inzicht krijgen hoe met name de beuk en de zomereik gereageerd hebben op de droogte en de hitte van afgelopen zomer. 

Lees minder

Appel- en perensap van Beekzicht

De oogst van de appels en peren van Beekzicht was dit jaar ondanks de droogte heel redelijk: ruim 1100 kilo. Alle vruchten zijn geperst en afgevuld in pakken van 5 liter en flessen van 1 liter. Het sap is te koop in de boerderijwinkel De Kolke en op Beekzicht. De fruitbomen van De Kolke en Beekzicht zijn sinds augustus 2018 aangemeld als Biologisch bij SKAL. Vanaf 2021 hebben de vruchten en de fruitproducten van De Kolke en van Beekzicht het EKO keurmerk. 

Lees minder

Het Gagelven

In het afgelopen seizoen is er zowel door de vrijwilligers op Beekzicht als door de schapen hard gewerkt aan het beheer en onderhoud van het Gagelven. De schapen houden de vegetatie kort en vreten de opslag van vuilboom, douglas en berk op. De vrijwilligers werken in de bosranden en ontdoen het terrein van de zwaardere opslag van berken. Wat veel mensen niet weten is dat gagel vroeger het hoofdbestanddeel was van gruit. Gruit was de voorloper van hop als conserveermiddel in bier. Komend voorjaar zal er een experimenteel bier gebrouwen worden met Gagel, mout en water van Beekzicht.

Onderhoud aan de gebouwen op Beekzicht

In 2018 zijn de boerdijen De Kolke en Middelbeek geschilderd en staan weer strak in de lak. Ook de schuur Java is geschilderd. De woning aan de Bandijk (voormalige woning van de familie De Kruif) is geheel gerenoveerd en opgeleverd. De woning is inmiddels verhuurd op tijdelijke basis. Voor het komend jaar staat onder andere boerderij De Adelaar op de rol voor een grote schilderklus. 

Het kantoor van Beekzicht heeft sinds eind augustus een achttal zonnepanelen. Hiermee voorzien we voor een groot deel in de eigen stroombehoefte van het kantoor.   
 
De eerder aangekondigde plannen voor het vervangen van de asbestdaken en restaureren van de schuren van de boerderijen Middelbeek en Groot Hissink zijn inmiddels klaar. Verwacht wordt in de loop van 2019 te starten met de realisatie. Naast het verwijderen van het asbest zal er ook groot onderhoud en renovatie aan de schuren uitgevoerd worden.

Lees minder

Park Beekzicht | de status

Met het gereedkomen van de rondweg worden nu ook de laatste inrichtingsmaatregelen uitgevoerd. De “Beekzichthekken” zijn geplaatst, de heggen en boomgroepen zijn geplant en in het voorjaar worden er nog heestergroepen in het park geplant. Eind november heeft erfgoedspecialist Klaas de Boer een voordracht en excursie gegeven voor vrijwilligers en belangstellenden. De bijeenkomst heeft geleid tot aanmelding van nieuwe vrijwilligers en de oprichting van een werkgroep voor de tuin. Deze vrijwilligers zullen zich vooral bezighouden met de moestuin en met de rozentuin op Beekzicht. In het voorjaar wordt het spannend welke bolgewassen in het park zullen opkomen en hoe deze de droge periode hebben doorstaan. De onlangs geplante laanbomen in het park kregen in de maanden juli, augustus en september wekelijks water. Wederom onze grote dank aan alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar hebben ingespannen om het park te onderhouden.

Lees minder

Zonnepanelen

Landgoed Beekzicht zoekt naar mogelijkheden om de daken van de woningen en schuren op het landgoed te benutten voor zonne-energie. Niet alleen om het landgoed en haar pachters energieneutraal te maken, maar ook om met, voor en door de bewoners van Voorst lokale duurzame stroom op te wekken. Geschikte daken zijn er genoeg en veel mensen willen ook graag meewerken aan en profiteren van zonne-energie. Maar uit een eerste verkenning blijkt ook dat er praktische bezwaren zijn. Deze verkenning is uitgevoerd door het landgoed samen met de lokale burger-energiecoöperatie EnergieRijk Voorst en Voorsternaar Tycho Tomassen eigenaar van HVE, een bedrijf dat duurzame energieoplossingen biedt.

 Wet- en regelgeving en extra kosten voor de aansluiting op elektriciteitsnet staan een financieel haalbaar zonnedak vaak in de weg. In onze missie om een bijdrage te leveren aan een duurzaam Voorst laten we ons echter niet uit het veld slaan! Samen met EnergieRijk Voorst en HVE werken we aan een plan hoe het wel kan. Want in deze tijd waarin we alles op alles moeten zetten om onze energievoorziening te verduurzamen, kan het toch niet zo zijn dat al die mooie daken werkeloos in de zon liggen?!

Lees minder

De moestuin van Beekzicht 

De vrijwilligersgroepen op Beekzicht blijven groeien in aantal en in enthousiasme. Er is nu ook een aantal vrijwilligers die zich over de moestuin en rozentuin ontfermd heeft onder leiding van Freddy Bruntink. Gerrit Lentink en Henk Brugging metselen momenteel een compostbak en er zijn plannen om een overkapping te timmeren voor de stalling van de werktuigen. De Natuurwerkgroep heeft veel werk verzet op en rond het Kerkepad. 

Lees minder

Monument omgekomen vliegeniers WO II

Op initiatief van een aantal dorpsgenoten wordt er bij het viaductje over de rondweg bij De Kolke een monument opgericht ter nagedachtenis van de acht omgekomen vliegeniers in de Tweede Wereldoorlog. In de directe omgeving van de locatie waar het vliegtuig is neergestort wordt een herdenkingsboom geplant. 

Lees minder

Kom ook meehelpen

Wilt u ook meehelpen in het onderhoud van het landschap en van de natuur op Beekzicht? Kijk dan op deze site bij HELP MEE voor meer informatie en kom eens langs voor een kennismakingsgesprek.

Lees minder

Promotiefilm 'biotoopprojecten op de kaart', opgenomen op landgoed Beekzicht

Instandhouden van bijzonder erfgoed
NIEUWSARCHIEF maart 2018 NIEUWSARCHIEF december 2017