Bijzonder cultureel erfgoed
Van Veluwe tot IJssel
STUUR MIJ BEEKZICHT NIEUWS BEKIJK DE LAATSTE NIEUWSBRIEF

Stand van zaken in de bossen

Hoewel er in het afgelopen groeiseizoen veel meer neerslag gevallen is dan in de voorgaande jaren hebben droge en hete zomers toch hun tol geëist. In 2020 is ruim 300 m3 Japanse lariks geruimd die aangetast was door de bastkever. Dit vellingseizoen staat er weer een grote sanering van kwijnende en slechte lariks op de planning. Door het hout nu te vermarkten kan er nog een goede prijs voor het hout verkregen worden. De vraag naar deze kwaliteit hout is op dit moment groot. Met het vellen van de vele lariksen ontstaat veel ruimte voor jong bos. Een verjongingsplan is in de maak. Naast dat we kijken naar de voortbrenging van hout als economische drager van het landgoed, kijken we ook naar de verder te ontwikkelen natuurwaarden. De houtoogst zal in de maanden januari en februari uitgevoerd worden. De paden in het bos zullen in deze periode wat minder goed begaanbaar zijn. 

Herinrichting Voorsterbeek

De Voorsterbeek stroomt door landgoed Beekzicht. In de zestiger jaren is de Voorsterbeek gekanaliseerd en vooral ingericht om het water zo snel mogelijk af te voeren richting de IJssel. Met de huidige inzichten in het afvoeren van water maar ook in het behouden en ontwikkelen van natuurwaarden, heeft het Waterschap Vallei en Veluwe een herinrichting van de beek in uitvoering. De werkzaamheden zijn in september van dit jaar gestart en worden uitgevoerd door de firma Hofmeijer uit Voorst.

Het doel van deze herinrichting is het vergroten van de biodiversiteit in en om de beek. Er komen natuurvriendelijke oevers en retentiegebieden. In retentiegebieden wordt het water vastgehouden met begroeiing. Dat zorgt ervoor dat piekafvoeren niet tot wateroverlast leiden. Naar verwachting is het project eind december 2021 klaar. 

Lees minder

AED voor landgoed Beekzicht

Met steun van de Stichting Bosch van Rosenthal is Beekzicht een AED rijker. Hiermee maken we het werken op en bij Beekzicht een stukje veiliger. Om ervoor te zorgen dat het apparaat goed gebruikt wordt, krijgen de Beekzichter vrijwilligers een training van de EHBO, afdeling Voorst. De AED wordt op donderdag in de bus meegenomen als de vrijwilligers aan het werk zijn in het landschap van Beekzicht. Op de andere dagen hangt de AED achter de werkplaats op Klein Java.

Biologisch appelsap geperst

De biologische boomgaarden bij boerderij De Kolke en Klein Java hebben weer veel oogst van appels en peren opgeleverd. In oktober kwam 'De Sappers' uit Voorst het terrein van De Kolke opgereden. Met hulp van de vrijwilligers kwamen de appels en peren in de pers terecht en is er zo'n 1000 liter appelsap geperst. Lekker puur en vers. De 3 liter pakken biologische appel/perensappen zijn te koop bij Boerderij De Kolke. 

Robuuste tafelbladen van Rode beuk

In het voorjaar is in het Park van Beekzicht de grote rode beuk geveld. Door de droogte in 2019 was deze boom doodgegaan. Bij Stichting Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk is deze boom verzaagd tot prachtige tafelbladen. De tafelbladen zijn te koop. Meer info: info@landgoedbeekzicht.nl.

Hierdoor zijn de oorspronkelijke plantensoorten
bijna allemaal verdwenen en
heeft gagel de overhand gekregen. Met de uitvoering van een herstelproject
wordt het evenwicht hersteld. De herstelwerkzaamheden zijn in september 2016 gestart en mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.

De werkzaamheden worden ecologisch begeleid om schade aan de aanwezige fauna en flora te voorkomen.

Lees minder

Kerstbomen voor Voorst

Op verzoek van het Voorster Belang prijkt er ook weer een grote kerstboom uit het Beekzichter bos voor supermarkt COOP in Voorst. De firma Hofmeijer heeft het transport verzorgd en de boom op zijn plek gezet. Het is inmiddels een jaarlijkse traditie dat Beekzicht een kerstboom schenkt aan het dorp. Op deze manier hopen we samen met de plaatselijke ondernemers een steentje bij te dragen aan een mooie kerstsfeer in het dorp. Op zondag 12 december is de kerstboom door de waarnemend burgemeester van Voorst ontstoken. Ook bij De Nieuwenhof en De Bendring prijken kerstbomen, afkomstig van Beekzicht.
Foto: Voorster Belang

Lees minder

Puur van Beekzicht | landgoedproducten

Op ons landgoed worden de lekkerste streekproducten geproduceerd. Wij ondersteunen deze ontwikkeling op allerlei manieren om zo de keten van product naar consument te verkorten. Eten uit je eigen landschap, vertrouwd dichtbij en puur van smaak. We tippen u even voor wat lekkere producten voor Kerstmis. Bij De Kolke zijn nog onze vleespakketten van de brandrode runderen te koop. Natuurlijk gehouden op de Adelaar. Heerlijk voor een kerststoofpot met aardappelen van familie Pardijs? Of haal bij melkveebedrijf Welgelegen een lekker stukje kaas voor een kaasplankje, aangevuld met één van onze landgoedbieren onder andere te koop bij Bakkerij Bril.

Heggen geschoren en wilgen geknot

Direct na de maisoogst zijn alle heggen op het landgoed geschoren door de firma Netjes uit Kampen. Alles staat er weer strak bij. De Beekzichter vrijwilligers zijn weer begonnen met het knotten van de knotwilgen. Zowel rondom Appen als op de Voorster Klei wordt momenteel hard gewerkt.

Als het mee zit met de coronamaatregelen wordt in het vroege voorjaar een cursus heggenvlechten gegeven bij de oude vlechtheg tussen de kerk en de Zwarte populier in Voorst. Belangstellenden kunnen zich alvast melden op aanmelden@landgoedbeekzicht.nl.Lees minder

Beekzicht op Facebook en Insta

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen op Landgoed Beekzicht? Volg ons dan op Facebook en Instagram.

Instandhouden van bijzonder erfgoed