Bijzonder cultureel erfgoed
Van Veluwe tot IJssel
STUUR MIJ BEEKZICHT NIEUWS BEKIJK DE LAATSTE NIEUWSBRIEF

Beekzicht 200 jaar | jubileum 

Op zaterdag 6 en zondag 7 juni 2020 viert Landgoed Beekzicht haar 200-jarig jubileum. Aan het programma wordt momenteel nog hard gewerkt. Zoals het er nu uit ziet is de zaterdag een dag, waarop het landgoed zich in al haal facetten laat zien tijdens een gezellig samenzijn. De zondag krijgt een meer sportief karakter. Binnenkort hoort u meer over deze feestelijke jubileumviering. Noteer de datum vast in uw agenda!   

Lees minder

Klimaatslim bosbeheer

Na de berichten uit de vorige nieuwsbrief over de slechte conditie van de bossen op Beekzicht is een begin gemaakt met het nemen van maatregelen. De dode en kwijnende fijnsparren, eiken en lariksen zijn geruimd en er is een begin gemaakt met het inplanten van nieuwe bomen. Er wordt geëxperimenteerd met “nieuwe” klimaatbestendige soorte en met het vastleggen van CO2. Met de uitvoering hiervan (over een periode van zo'n 5 jaar) hoopt Beekzicht ook voor de toekomst gezond, mooi en productief bos te kunnen behouden.

Meer lezen over klimaatslim bosbeheer

Hierdoor zijn de oorspronkelijke plantensoorten
bijna allemaal verdwenen en
heeft gagel de overhand gekregen. Met de uitvoering van een herstelproject
wordt het evenwicht hersteld. De herstelwerkzaamheden zijn in september 2016 gestart en mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.

De werkzaamheden worden ecologisch begeleid om schade aan de aanwezige fauna en flora te voorkomen.

Lees minder

Nieuw Klompenpad

Met ingang van april 2020 is Voorst een Klompenpad rijker. Het pad heeft de naam 'Beekweidepad' gekregen, een toponiem uit het verre verleden toen er nog vloeiweides waren om het overschot aan water uit de beken te bergen. De route start achter het dorpshuis. De wandeling voert langs de kerk over de percelen van Kloosterboer, langs De Adelaar, park Beekzicht, De Kolke, langs de grafheuvels, 't Gagelven, de Zandstraat, De Halmen, het Gemaal, de Voorsterklei, het Kerkepad en de Beelekolk. Naast de wandelroutes “het Appense Schouwpad” en het “Kerkepad” laat Voorst zich met deze nieuwe wandelroute op zijn mooist zien.

Lees minder

Veldschuur Groot Hissink

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de volledige restauratie van de veldschuur op Groot Hissink. De rieten kap is vernieuwd nadat de asbest dakbedekking verwijderd is. De schuur is een gemeentelijk monument en stond er al jaren in vervallen staat bij. De sporen en het lichte houtwerk zijn allemaal vervangen door nieuw larikshout. De muren worden opnieuw gesteld en gevoegd. De restauratie wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Bessels en gefinancierd door de Bosch van Rosenthal Stichting. De schuur wordt na oplevering gebruikt door de bewoners van Groot Hissink. 

Herstel van 't Gagelven

Het herstel van 't Gagelven gaat voorspoedig, ondanks de grote droogte van afgelopen jaar. Onze vrijwilligers hebben een waterstand daling gemeten van ruim 1,5 meter in de zomer en nu gelukkig weer een herstel naar een meer normaal peil. Met de hulp van de schapen en de vrijwilligers komt de gewenste vegetatie van vochtige heide langzaam op gang. Deze foto uit het archief van rond 1936 laat zien hoe 't Gagelven er destijds uitzag. 

Update uit bos en landschap

Met veel dank aan onze vrijwilligers, medewerkers, onze vaste aannemers, pachters en de bewoners ligt het landgoed er weer mooi bij. De heggen zijn geschoren, de gazons strak gemaaid, het park ligt te stralen, het knotten van de knotten ligt geheel op schema en de paden zijn goed te bewandelen. Kortom met de hulp en inzet van iedereen wordt het alleen maar mooier op Beekzicht. We gaan met elkaar een bijzonder jubileum jaar tegemoet. 

Update uit de moestuin 

De renovatie van de moestuin en de rozentuin in het park van Beekzicht is een "project apart". Iedere woensdagochtend wordt hier door twee vrijwilligers met veel enthousiasme gewerkt. Het resultaat is niet alleen een lust voor het oog, maar ook voor de inwendige mens. De geoogste groente en kruiden vinden hun weg naar De Kribbe en De Nieuwenhof. De rozentuin is na een jaar tot volle ontwikkeling gekomen samen met de insecten- en vlindervelden. Door de timmerwerkploeg is het insectenveld inmiddels voorzien van een mooi insectenhotel. De gehele oogst aan fruit is dit jaar tot sap geperst bij De Kolke en daar ook te koop. Vanaf volgend jaar mag het Beekzicht-sap het SKAL predicaat voeren. 

Lees minder

Beekzicht op Facebook

Bezoek landgoed Beekzicht ook op Facebook. Onze Facebook-pagina heeft niet alleen als doel om de directe omgeving te informeren maar ook gasten van buiten. Wil je op de hoogte blijven van onze posts? Meld je dan aan als volger

Lees minder

Kom ook meehelpen | van harte welkom

In november zijn onze vrijwilligers en onze medewerkers samen uit eten geweest bij Ribhouse Texas. Reuze gezellig en inmiddels bestaat onze groep vrijwilligers al weer uit 37 kanjers! Wilt u ook meehelpen in het onderhoud van het landschap en van de natuur op Beekzicht? Kijk dan bij HELP MEE voor meer informatie en kom eens langs voor een kennismakingsgesprek.

Instandhouden van bijzonder erfgoed
NIEUWSARCHIEF juli 2019 NIEUWSARCHIEF april 2019