Ontwikkelingen op en rondom Beekzicht
dynamisch en divers
STUUR MJ BEEKZICHT NIEUWS WORD VRIJWILLIGER

Herstel Park Beekzicht 

In de afgelopen weken zijn er weer een paar maatregelen uitgevoerd in het Parkbos van Beekzicht. In de opengekapte ruimtes zijn bomen geplant en er zijn door een bollenkweker van park en stinsen bollen een kleine 350.000 bollen geplant. De soorten zijn gemengd en zullen van maart tot juni een grote variëteit aan park en stinsen flora laten zien. Hoewel de bollen machinaal en in rijen geplant zijn, zal het rijpatroon met enige jaren verdwijnen door het  “verwilderende” karakter van de bollen. Zodra het wat droger wordt zullen de wandelpaden in het park worden aangelegd en zal nog een deel van de aanplant uitgevoerd worden.

Lees minder

Waterleiding gesprongen

Op de hoek van de beek en de Adelaar is een waterleiding van Vitens gesprongen. De waterdruk in het dorp Voorst is enige tijd deels weggevallen. Vitens heeft een omleiding gemaakt. 

Voor het repareren van het lek moeten een paar grote bomen en een deel van een bosje geveld worden. De schade wordt in overleg met Vitens hersteld.

Lees minder

Stormschade op Beekzicht

De storm van 18 januari heeft ook over Beekzicht geraasd. Er is schade maar deze is overzichtelijk. Langs de Rijksstraatweg zijn de meeste bomen geveld door de wind.  Het verkeer lag zelfs enige tijd stil omdat een grote boom dwars over de weg viel. 

In het  bos valt de schade erg mee, wel veel bomen langs wegen en paden die inmiddels opgeruimd zijn. In het park tussen Java en Klein Beekzicht is de schade het grootst. Een fors aantal gevelde zware bomen zorgt daar voor een heuse ravage.Inmiddels zijn alle wegen en paden weer toegankelijk.

Lees minder

Nieuwe hekken op Beekzicht 

De voor Beekzicht zo kenmerkende Landhekken waren oorspronkelijk van hout. Met name het hek naast Java (nr. 42) was totaal verrot en viel bijna uit elkaar. Door een gespecialiseerd bedrijf zijn nieuwe hekken vervaardigd uit staal, deze stalen hekken kunnen tientallen jaren onderhoudsvrij mee en zijn een herkenbaar beeldmerk van Beekzicht. 
Er is één hek geplaatst bij Java, één bij de entree naar het parkbos en er komt er nog één bij nr. 32 als de Rondweg Voorst gereed is.

Werkzaamheden in het bos

Begin 2018 zal een aanvang gemaakt worden met de houtoogst werkzaamheden in het bos. Op basis van een inschrijving heeft de firma Ebola uit Voorst de hoogste prijs voor het hout geboden. De werkzaamheden worden uitgevoerd op het Appenseveld en ten oosten van de Bekenstraat.

Werkzaamheden Rondweg Voorst

De werkzaamheden voor de aanleg van de Rondweg rond Voorst zijn in volle gang. Ook op de gronden en directe omgeving van Landgoed Beekzicht. Bij de voorbereidende werkzaamheden vindt ook Archeologisch onderzoek plaats met bijzondere vondsten. Op 22 november konden belangstellenden daar kennis van nemen.

Herstel Park Beekzicht 

Het park van Beekzicht heeft inmiddels al een aardige metamorfose ondergaan. Voor de jaarwisseling zullen de wandelpaden uitgezet worden en voorzien worden van een cunet van Brekerzand. 

Lees meer Lees minder

Nieuwjaarsborrel vrijwilligers

Naar goed gebruik is er in beide vrijwilligersgroepen op het nieuwe jaar geproost. Door de natuurwerkgroep Voorst in het veld op het Gagelven tijdens hun werkochtend. En door de werkgroep Beekzicht op Java. De Natuurwerkgroep Voorst werkt op een aantal zaterdagochtenden, werkgroep Beekzicht op de donderdag ochtend. Voor meer informatie of aanmelding, ga naar Help mee

Lees meer Lees minder

Onderhoud landschappelijke beplanting

Door de vrijwilligers en professionals is de afgelopen tijd hard gewerkt aan het onderhoud van de landschappelijke beplantingen.
Er zijn inmiddels al de nodige knotwilgen geknot, de hagen zijn allemaal geschoren en er zijn een aantal houtwallen afgezet als hakhout. In vakjargon als hakhout met overstaanders.  

Lees meer Lees minder

Oplevering Tolhuisje 

Begin november is de restauratie en uitbreiding van het Tolhuisje afgerond. Met de restauratie en uitbreiding is men er in geslaagd om cultuurhistorie en eigentijds woonplezier samen te laten komen. 
De aannemer heeft het werk opgeleverd aan Beekzicht. Het Tolhuisje wordt nu bewoond door de familie Bruntink, werkzaam op het landgoed.

Lees meer Lees minder

Schapen op het Gagelven

Het was een mooi gezicht: 250 schapen zijn vanuit Deventer naar Beekzicht komen lopen om een week lang te grazen op het Gagelveld. Het is de bedoeling dat de Deventerkudde twee maal per jaar de opslag van vuilboom en berk komt afgrazen zodat de gewenste vochtige heidevegetatie zich kan ontwikkelen. De eerste begrazingsronde was zeer succesvol. Nature Today schreef een artikel over het Herstelproject Gagelven. Lees dit artikel.

Lees meer Lees minder

Bomen naar Arnhemse Kwaliteitshoutveiling

In het park is een aantal zeer zware eiken geveld met een zeer goede houtkwaliteit. De bomen waren stervend of al dood. De kwaliteit van een aantal van deze bomen is zo groot dat deze aangeboden worden op de Arnhemse Kwaliteitshoutveiling van de Bosgroepen. 

Lees meer
Lees minder
Instandhouden van bijzonder erfgoed
NIEUWSARCHIEF AUGUSTUS 2017 NIEUWSARCHIEF JUNI 2017