Ontwikkelingen op en rondom Beekzicht
dynamisch en divers
STUUR MJ BEEKZICHT NIEUWS BEKIJK DE LAATSTE NIEUWSBRIEF

Beekzicht op Facebook 

Jawel, sinds een kleine maand is landgoed Beekzicht ook te bezoeken op Facebook. Onze Facebook-pagina heeft niet alleen als doel om de directe omgeving te informeren maar ook gasten van buiten. Na ongeveer twee weken hadden we al meer dan 500 “likes” op de geplaatste activiteiten. Beekzicht staat in de belangstelling, ook op Facebook. Wil je op de hoogte blijven van onze posts? Meld je dan aan als volger.

Lees minder

Fotowedstrijd

Om het fotobestand van Beekzicht te vullen maar zeker ook om de eigen omgeving beter te leren kennen organiseert Beekzicht een fotowedstrijd met als thema - hoe kan het ook anders - 'Beekzicht in de lente'. Stuur je beste foto's naar info@landgoedbeekzicht.nl o.v.v. fotowedstrijd. De winnaar ontvangt een afdruk van zijn/haar foto op canvas en krijgt een promimente plaats aan de 'Wall of Fame' van Beekzicht. Inzenden voor 1 juni 2019!

Lees minder

Vogelexcursie op Beekzicht | 2 mei

Op Donderdag 2 mei wordt op Beekzicht een Vogelexcursie gehouden in samenwerking met de Vogelwerkgroep Zutphen. Aanvang van de excursie is 19.00 uur. De locatie van samenkomst is nog niet bekend. Aanmelden is noodzakelijk in verband met het maximale aantal deelnemers op info@landgoedbeekzicht.nl  
Foto: Boomklever | Vogelwerkgroep Zutphen, Jeroen Kuipers.

Honden aan de lijn

Dit blijft een lastig onderwerp. Vaak hebben hondenbezitters niet in de gaten dat een loslopende hond veel schade aan kan richten aan de fauna in een gebied: zij veroorzaken verstoorde nesten, opgejaagde reeën en predatie. Beekzicht heeft het initiatief genomen om voorzieningen te treffen op de dijk tussen het gemaal en het Gelders hoofd. Deze dijk wordt als losloopgebied gebruikt door veel hondenbezitters. Aan weerzijden van de dijk bevinden zich vogelreservaten en rustgebieden. Na gezamenlijk overleg tussen het Waterschap, de Vogelwerkgroep, landgoed De Poll, de maatschap Wijers en Beekzicht zijn er borden geplaatst met uitleg waarom honden aan de lijn horen in het buitengebieden. Na een korte periode van waarschuwen zal er door de BOA’s worden gehandhaafd en riskeren bezoekers met een loslopende hond een boete. 

Lees minder

Nieuws uit het bos

In het voorjaar is het tijd om te zaaien en te planten, zo ook in de bossen van Beekzicht. In het Sneldersbos en op de percelen waar een paar jaar geleden de populieren geveld zijn, werden jonge populieren geplant. Snel groeiende klonen (zo heet dat bij populieren) die zowel landschappelijk als op termijn in de houtvoorziening weer een belangrijke bijdrage leveren. 
                  
Het wordt een spannend voorjaar om de echte gevolgen van de droge zomer te zien, pas bij het uitlopen van de beuk en de Douglas zal blijken hoezeer de bossen van de droogte geleden hebben.

Lees minder

Werk aan de gebouwen

Komende zomer komen de hoeven de Adelaar en de Peppelenbosch weer aan de beurt voor groot schilderwerk. Wellicht zal in de zomer ook een start gemaakt worden met het vervangen van de asbestdaken en met het restaureren van de schuren van de Middelbeek en de Groot Hissink. De vergunnineng van de gemeente zijn inmiddels rond en de aannemers hebben op basis van een inschrijving de prijzen uitgebracht. Beide schuren vallen onder de gemeentelijke monumenten.  

Lees minder

De moestuin van Beekzicht 

Ook de Moestuin heeft nu een eigen ploeg vrijwilligers die net als bij de rozentuin zelf zorg hebben gedragen voor het ontwerp en de inrichting. De vrijkomende producten zullen via de lokale kanalen worden afgezet. De opbrengsten vloeien direct weer terug in park en tuin. Gerrit Lentink en Henk Bruggink hebben een meesterstukje metselen uitgevoerd door een zeer stijlvolle compostbak en een pomphuisje te metselen rond de hydrofoor. 

Lees minder

Het park en de tuin van Beekzicht

De bolgewassen in het park staan inmiddels voorzichtig in bloei en de eerste maaibeurt is al  gegeven. In de afgelopen periode is er in het park en in de moestuin ontzettend hard gewerkt door de vrijwilligers. De oude rozentuin is met vrijwel hetzelfde ontwerp verplaatst naar een locatie dichterbij Klein Java. Een ploeg zeer bevlogen vrijwilligers spant zich iedere woensdagmiddag in voor de aanleg hiervan. De ploeg heeft zelf geheel zorg gedragen voor het ontwerp, het beplantingsplan en de gehele uitvoering. 

Lees minder

Fruitbomen geplant

Door de donderdagploeg zijn er zo'n 40 hoogstamfruitbomen geplant als vervanging en aanvulling op de bestaande boomgaard, de Boomgaarden van Beekzicht en de Kolke vallen vanaf 2011 onder het SKAL BIO keurmerk. De nu geplante bomen zijn ook biologisch geteeld. Elke donderdag en vrijdag is het een gezellige drukte op Beekzicht onder de bezielende leiding van Freddy Bruntink. 

Lees het interview met Freddy Bruntink.

Lees minder

Onderhoud beplanting 

Het onderhoud van de beplanting ligt goed op schema, zowel de donderdagploeg als de natuurwerkgroep Voorst werken hard en met zichtbaar resultaat. Door het landgoed zal om het werk van de vrijwilligers wat te verlichten ook worden geïnvesteerd in extra werktuigen voor het onderhoud. Zo is er een zware aanhanger/kipper besteld voor de afvoer van tak- en tophout, een grondbak achter de trekker, en hebben we tegenwoordig een cyclomaaier. En er is geïnvesteerd in bedrijfskleding voor de vrijwilligers, zowel voor de herkenbaarheid als voor de veiligheid.  

Lees minder

Ook tijd voor gezelligheid

Onze vrijwilligersgroepen blijven groeien. Niet alleen omdat het buiten in de natuur heerlijk werken is, maar ook omdat het gezellig is. Omdat Beekzicht al deze kanjers zo dankbaar is voor hun vrije tijd en inzet, maken we het ook gezellig met een borreltje en een BBQ op z'n tijd. Zo ontstaat er een fijne samenwerking maar ook een onderlinge verbondenheid en vriendschap. 

Lees minder

Kom ook meehelpen | van harte welkom

Wilt u ook meehelpen in het onderhoud van het landschap en van de natuur op Beekzicht? Kijk dan bij HELP MEE voor meer informatie en kom eens langs voor een kennismakingsgesprek.

Promotiefilm 'biotoopprojecten op de kaart', opgenomen op landgoed Beekzicht

Instandhouden van bijzonder erfgoed
NIEUWSARCHIEF februari 2019 NIEUWSARCHIEF juli 2018