Natuurschoon en Waterhistorie
van Veluwe tot IJssel
WORD VRIJWILLIGER

Aanmelden Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op Landgoed Beekzicht? Meld u dan aan voor de Beekzicht Bode. Deze nieuwsbrief verschijnt ca. eens per kwartaal. Uw persoonlijke gegevens worden conform de nieuwe wetgeving op de privacy alleen aangewend voor de verzending van deze nieuwsbrief. 

Aanmelden
Ruimte voor ontspanning

Contact met Beekzicht

Heeft u een vraag over Beekzicht of wilt u iets melden aan de beheerder van landgoed Beekzicht, Gerard Koopmans? Stel dan uw vraag of geef uw melding door via het contactformulier. De beheerder neemt dan contact met u op. Volgens de nieuwe privacy wetgeving gaan wij zeer zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden alleen gebruikt binnen onze organisatie voor het doel waarvoor u toestemming heeft gegeven. Uw gegevens worden uiteraard niet met derden gedeeld.

Adres kantoor Landgoed Beekzicht
Rijksstraatweg 42
7383 AS Voorst
Telefoonnummer van Gerard Koopmans, beheerder: 06-50213298
E-mail: info@landgoedbeekzicht.nl 

Stel uw vraag

Versturen

Uw Privacy & onze disclaimer

Landgoed Beekzicht B.V. , gevestigd aan de Rijksstraatweg 42, 7383 AS  te Voorst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Landgoed Beekzicht B.V. verwerkt uw persoonsgegevens als u een inhoudelijke relatie met het landgoed onderhoudt en als u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.
 
Landgoed Beekzicht B.V.  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-  Het afhandelen van uw betaling
-  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze afspraken uit te kunnen voeren
-  Het bijhouden van een aandeelhoudersregister
-  U de Nieuwsbrief met betrekking tot het Landgoed toe te kunnen sturen.
 
Landgoed Beekzicht B.V.  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel een wettelijke bewaarplicht geldt.
Delen van persoonsgegevens met derden
Landgoed Beekzicht B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij hebben geen relaties met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht.

Landgoed Beekzicht B.V.  gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Landgoed Beekzicht B.V.  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@landgoedbeekzicht.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Landgoed Beekzicht B.V.  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Landgoed Beekzicht B.V.  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@landgoedbeekzicht.nl.

Instandhouden van bijzonder erfgoed